Uzupełnij tabelę wpisz odpowiednie informacje nazwa kwasu

Pobierz

Anion S 2 O 3 2- (tiosiarczanowy) ma strukturę analogiczną do struktury jonu siarczanowego(VI), z tą różnicą, że zamiast jednego atomu tlenu zawiera atom siarki.. (2 pkt) Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat.. Podaj nazwę wiązania chemicznego zaznaczonego na schemacie, .. makrocząsteczki odpowiedzialne za przekazywanie i przechowywanie informacji genetycznej.. Brom należy do bloku konfiguracyjnego układu okresowego.. G. B. Oleista ciecz.. (0-1) Uzupełnij tabelę - wpisz nazwy opisanych etapów oddychania komórkowego.Zadanie 1. a) m = 46 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH b) m = 74 u Nazwa: Wzór grupowy: CH 3 OH1.. Wpisz wzór wybranego tlenku i określ jego charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, amfoteryczny).Uzupełnij schemat - odczytaj z fragmentu tabeli kodu genetycznego nazwę kolejnego aminokwasu i wpisz ją w ramce wskazanej strzałką na schemacie.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie kolumny nazwy podanych soli kwasów karboksylowych:HCOOK, CH 3 CH 2 COOK, CH 3 CH 2 CH 2 COOK.. Przyporządkuj podanym kwasom karboksylowym odpowiednie schematy, obserwacje i wnioski, wpisując w kolumny odpowiednie litery (A-I).. We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość.. Kwas stearynowy Kwas oleinowy Kwas palmitynowy Uzupełnij równania spalania całkowitego kwasów: stearynowego, oleinowego i palmitynowego.Uzupełnij tabelę porównującą DNA i RNA..

G − glukoza.Uzupełnij tabelę wpisując odpowiednie informacje.

A 1 A 2 − aminokwasy.. Wpisz nazwę kwasu nukleinowego, jego cechy (A-F) oraz funkcję Wpisz nazwę kwasu nukleinowego, jego cechy (A-F) oraz funkcję (1 lub 2), którą pełni w komórce.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe.. Cechy kwasu nukleinowego: 1.. (2 pkt) Układ pokarmowy i żywienie Podaj/wymień.. Jest jednoniciowy.Uzupełnij poniższą tabelę wpisując nazwę pierwiastka X, dane dotyczące położenia w układzie okresowym oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy pierwiastek.. Napisz nazwy kwasów o podanych zworach sumarycznych.. b) Zaznacz poniżej dwa zdania zawierające poprawne informacje dotyczące przebiegu i lokalizacji procesu translacji.Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące struktury elektronowej atomu bromu i jego stopni utlenienia.. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie kolumny nazwy podanych soli kwasów karboksylowych: HCOOK, CH.. COOK, CH.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy kontynentów 2018-10-24 20:31:28 Uzupełnij tabelę , wpisując obok wymienionych stref klimatycznych nazwy formacji roślinnych 2012-11-24 13:29:21 Chemia własciwości zasad , kwasów .Matura Maj 2020, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5..

H 3POUzupełnij poniższą tabelę wpisując odpowiednie przykłady ...

Uzupełnij tabelę, wpisując właściwości kwasów chlorowodorowego iZadania maturalne z Chemii Tematyka: atomy, cząsteczki, wiązania, pierwiastki, układ okresowy.. Otocz kółkiem wzory sumaryczne kwasów.. Uzupełnij tabelę.. Zadanie 3.Spośród wymienionych tlenków wybierz ten, który mógł być użyty do wykonania opisanego doświadczenia.. Wstaw w odpowiednich miejscach skrót nazwy właściwego kwasu nukleinowego.. Cecha budowy lub pełniona funkcja Rodzaj kwasu nukleinowego W nukleotydach występuje uracyl W nukleotydach występuje tymina Cząsteczka zbudowana z dwóch nici Cząsteczka zbudowana z jednej niciDoświadczenie 33.. Zbiór zadań .Obejrzyj film na stronie docwiczenia.pl ~kod: C8NWTZ i uzupełnij tabelę ~Przyporządkuj podanym kwasom odpowiednie schematy, obserwacje i wnioski, wpisując w kolumny odpowiednie litery.. 2010-11-14 12:56:17 Uzupełnij tabelę , wpisując obok wymienionych stref klimatycznych nazwy formacji roślinnych 2012-11-24 13:29:21 Podmiot liryczny 2011-05-03 12:57:34Uzupełnij tabelę.. Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych: Wykonaj doświadczenie chemiczne zgodnie z instrukcją.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .Jednym z tlenowych kwasów siarki jest kwas trioksotiosiarkowy (nazwa zwyczajowa: kwas tiosiarkowy) o wzorze H2S2O3..

W odpowiednie kolumny wpisz podane wzory sumaryczne.

Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową , a w powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się elektronów.. 63uUzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie kolumny nazwy podanych soli kwasów karboksylowych:HCOOK, CH 3 CH 2 COOK, CH 3 CH 2 CH 2 COOK.. Zadanie 2.. Wpisz w odpowiednią komórkę tabeli właściwe informacje wybrane z podanych w ramce pod mapą.Uzasadnij, że dla efektywnego zachodzenia procesów oddychania wewnątrzkomórkowego konieczny jest ciągły transport kwasu ortofosforowego (P i) oraz ADP do wnętrza mitochondrium.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. COOK, CH.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Uzupełnij tabelę.. Stosunek masowy pierwiastków.. Odp.. Masa cząsteczkowa, u. HNO 3. kwas azotowy(V) H:N:O = 1:1:3. m H:m N:m O = 1 : 14 : 48 .. Nazwa alkoholu Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny Nazwa grupy alkilowej etanol C 4 H 9 OH CH 3 CH 2 CH 2 OH metylowa Napisz nazwy systematyczne i uzupełnij wzory grupowe alkoholi o pro ­ stych łańcuchach węglowych i podanych masach cząsteczkowych.. Pierwiastek X nazwa pierwiastka numer okresu numer grupy symbol bloku Zadanie 1.2 (0-1)Uzupełnij poniższy schemat doświadczenia, wpisując wzory lub nazwy potrzebnych odczynników, wybranych spośród następujących: tlenek cynku(II), kwas solny (aq), chlorek sodu (aq), wodorotlenek sodu (aq)..

Uzupełnij tabelę.

Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Na schemacie przedstawiono proces rozkładu fragmentu białka i fragmentu cukru w przewodzie pokarmowym człowieka przy udziale enzymów trawiennych oznaczonych literami X i Y.. (2 pkt) Opisz stan kwantowo-mechaniczny tych elektronów, wpisując do tabeli odpowiednie wartości trzech liczb kwantowych.. Podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość w podanych kwasach.. Wpisz podane określenia w odpowiednie miejsca, tak aby poprawnie przedstawić poglądy dotyczące.Opublikowany in category Historia, 27.09.2020 >> .. Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie kolumny nazwy podanych soli kwasów karboksylowych: HCOOK, CH.. Pierwiastek X nazwa pierwiastka numer okresu numer grupy symbol bloku selen 4 16 p Zadanie 1.2 (0-1)Uzupełnij tabelę.. Uzupełnij tabelę.. Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny.. Kolumny: Alkohole, Kwasy karboksylowe, Estrya) Uzupełnij tabelę.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Zapisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących w poszczególnych probówkach i wyciągnij odpowiednie wnioski.. Centralnemu atomowi siarki w jonie S2O32- odpowiada stopień utlenienia (VI), a skrajnemu - stopień utlenienia (-II).Uzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.. W odpowiednie komórki wpisz nazwy zwyczajowe i wzory sumaryczne wyższych kwasów karboksylowych wybrane z ramki.".. HBr, H2SiO3, H3BO3, HCIO4, HI, HCIO2, H3AsO4 ,H2SeO3 PLISS NA SZYBKONazwa kwasu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt