Daleki wschód po ii wojnie światowej prezentacja

Pobierz

W przeprowadzeniu tego procesu pomógł pozostawiony na tronie cesarz Hirohito wycofał się on z polityki, ale swoim autorytetem wspierał reformę kraju, Armia japońskaTEMAT: DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. pełni celów wojny prowadzonej przez państwa wielkiej koalicji, uważając za niesłuszne podtrzymywanie brytyjskiego imperium kolonialnego.. Mała stabilizacjaZapraszam na filmik o powojennych losach krajów Orientu.. Po zakończeniu wojny strajki ogarnęły ośrodki przemysłowe, wieś3.. Polecane teksty: 84% Rola i miejsce kościoła w średniowiecznej Europie.Daleki Wschód po II wojnie światowej Klasa/czas trwania: IV/45 minut .. Przygotujcie informacje na temat Laosu i Kambodży po II wojnie światowej.. W prezentacji uwzględnijcie wpływ komunizmu na losy tych państw, rewolucję "czerwonych Khmerów" i skutki ich rządów.Daleki Wschód po II wojnie światowej: Temat 7. r. wojna domowa w Chinach.. Zapoznaj się z tekstem "Wojna domowa w Chinach" (podręcznik, s. 275), następnie wykonaj ćwiczenie.. a. w czasie II wojny światowej w Chinach dyktatorską władzę sprawował przywódca Kuomintangu (Partii Narodowej) Czang Kaj-szek.. Jednym z ważniejszych wydarzeń okresu powojennego okazał się sukces rewolucji komunistycznej w Chinach.. 1950 r. podpisane chińsko-radzieckiego układu3.. Daleki Wschód po II wojnie światowej DRAFT..

Daleki Wschód po II wojnie światowej DRAFT.

Rewolucje w Rosji w 1917r.. Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Długi, krwawy konflikt omal nie przerodził się w III wojnę światową.. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.Japonia ogłosiła swoją ścisłą neutralność w momencie wybuchu II wojny światowej.. Played 99 .Wojna na Pacyfiku - całokształt działań militarnych w czasie II wojny światowej w Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i na obszarach Pacyfiku w okresie od 1937 do 1945 r., które przybrały formę szczególnie natężonego konfliktu w okresie od 7 grudnia 1941 (atak na Pearl Harbor) do 2 września 1945 (bezwarunkowa kapitulacja Japonii).W Chinach za datę kończąca wojnę uważa .. Walki o granicę wschodnią .. Europa Zachodnia i USA po II wojnie światowej : Temat 9.. Blok Wschodni po śmierci Stalina: Temat 8.. Polityka Mao Zedonga a) "Wielki Skok" - plan gospodarczy zakładający przekształcenie Chin z kraju rolniczego w kraj przemysłowy, - zakończył się klęską głodu i śmiercią milionów ludzi,Daleki Wschód po II wojnie światowej / Ważne pojęcia: Chiny -w latach miała miejsce wojna domowa między zwolennikami Kuomintangu (Partii Narodowej) z Czang Kaj-szekiem na czele i Komunistyczną Partią Chin na czele z Mao Tse-tungiem .Odrodzenie II RP - prezentacja; Temat 2..

Daleki Wschód po II wojnie światowej.

W 1949 r. ogłoszono powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.. Jakie państwa chińskich powstało po wojnie domowej?. Geneza konfliktu na Bliskim Wschodzie.. Kraj ten od 1911 roku przeżywał czas wojny domowej.. Sytuacja na Bliskim Wschodzie po II wojnie światowej.. 1 Października 1949 r. powstanie Chińskiej Republiki Ludowej.. Drogi morskie przebiegają .Po zakończeniu II wojny światowej Chiny ogarnęła wojna domowa, którą toczyły Kuomintang z.. W połowie września 1939 roku Tokio zgodziło się na zawieszenie broni w toczonym od kilku miesięcy konflikcie ze Związkiem Radzieckim w Mandżurii.Daleki Wschód po II wojnie światowej i rozpad systemu kolonialnego Ruletka.. Japonia za cel ataku wybrała: USA, Wielką Brytanię wraz z dominiami (Australią i Nową Zelandią),Daleki Wschód po II wojnie światowej.. Wojna na Dalekim Wschodzie rozpoczęła się 7 grudnia 1941 roku sławnym japońskim atakiem lotniczym na amerykańską bazę w Pearl Harbor.. Konflikty na Bliskim Wschodzie : Temat 10.. Amerykanie przekształcili Japonię z państwa militarystycznego w państwo o liberalnym ustroju demokratycznym.. poleca 84 % .. 82% Daleki Wschód po II wojnie światowej; 85% Daleki Wschód po zakończeniu II wojny światowej.. Chiny.. by 1pawelnowak_47431.. Przemiany społeczno - kulturowe lat 60. i 70. : Temat 11.. 2 Japonia po II wojnie światowej Japonia po klęsce w wojnie zmuszona została oddać swoje posiadłości terytorialne zdobyte od końca XIX wieku Koreę, Tajwan, Kuryle i wyspy na Pacyfiku.Daleki Wschód po II wojnie światowej 1..

Daleki Wschod po II wojnie światowej.

Po stronie .Po I wojnie światowej na Bliskim Wschodzie ścierały się interesy Francji i Wielkiej Brytanii, po II wojnie zaczęły stopniowo tracić swe wpływy na rzecz Stanów Zjednoczonych.. Kto odniósł zwycięstwo?. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Przebieg lekcji: 1. b. w czasie wojny wzrosło znaczenie komunistów, którym przewodził Mao Zedong.. Likwidacja cesarstwa nie doprowadziła do uspokojenia sytuacji, tylko rozpoczęła zbrojnyTemat: Daleki Wschód po II wojnie światowej.. kontynentów: Europy, Azji i Afryki, przechodzą tędy ważne szlaki komunikacyjne z Europy i północy Afryki na Daleki Wschód.. Rozpad systemu kolonialnego.. a. Palestyna od stuleci była zamieszkała przez Arabów.. Daty: 1945 r. odzyskanie utraconych ziem i zajęcie miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.. Temat 7. c. w 1917 r. państwa ententy wydały tzw. deklarację Balfoura, dającą Żydom nadzieję na utworzenie państwaPlik Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej.odp na koncie użytkownika jankalwin • folder Prezentacje • Data dodania: 26 sty 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Wielkiego Skoku w Chinach , wyjaśnij, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach, przedstaw przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej, opisz skutki polityki gospodarczej i kulturalnej Mao Zedonga, opisz proces dekolonizacji Indochin, opisz komunistyczne reżimy w Chinach i Korei Północnej .daleki wschÓd po ii wojnie Światowej W Chinach od 1927r trwała wojna domowa..

test > Daleki Wschód po II wojnie światowej.

Wydarzenia lat międzywojennych w Europie i na świecie oddziałały na wydarzenia na Dalekim Wschodzie, gdzie pojawiło się kilka nowych, komunistycznych państw, w tym jedno mocarstwo - Chiny.. Wiek XX dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Plik Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej.pptx na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz.III • Data dodania: 27 kwi 2015Daleki Wschód.. Polski .Test Daleki Wschód po II wojnie światowej, 2.. Temat 4.. Temat 3.. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Odpowiedz ustnie na pytania: Jakie strony walczyły w Chinach podczas wojny domowej?. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych - ropy naftowej i gazu ziemnego, ma ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne.Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie.. Temat 6.. Jest to czas znaczących wojen, przewotów komunistycznych, których skutki nadal możemy obserwować, ch.Sytuacja na Dalekim Wschodzie po II wojnie światowej.. b. pod koniec XIX w. powstała idea syjonizmu, głosząca potrzebę utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie.. 1pawelnowak_47431.. c. w 1946 r. wybuchła wojna domowa, która zakończyła się zwycięstwem komunistówTEMAT NR 19: DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1.. Stronami byli narodowcy (Kuomintang) kierowany przez Czang Kaj-szeka oraz Komunistyczna Partia Chin pod wodzą Mao Tse-tunga.Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej Daleki Wschód i Indie po II wojnie światowej.. 93% II wojna światowa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt