Przeczytaj tekst do każdego akapitu 1 4 dopasuj właściwy nagłówek af

Pobierz

2014-01-23 19:26:14; Podacie jakieś fajne teksty na nagłówek na Ask.fm ?. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Uwaga!. .Przeczytaj tekst.. Dwa.zadania na dobieranie.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jessica .Zadanie 1.. Zadania 1.1.-1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.-1.6. do drugiego.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Zadania 1.1.-1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.-1.6. do drugiego.. Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Zadanie: 1 2 3. zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Teksty do zadań .Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Uwaga: dwa nagłówki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Zadanie 2.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Zadanie w załączniku.. 2013-03-08 21:23:38; J.Angielski 3 G Przeczytaj tekst .Do każdego fragmentu (1-4) dopasuj odpowiedni nagłówek (A-E) .. 2015-09-24 20:30:51Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Do każdego akapitu (1.1.-1.3.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-D)..

Przeczytaj tekst do każdego akapitu (1 - 3 ) dopasuj właściwy nagłówek ( A - E ).

Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1-4.4.).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Proszę o zrobienie zadania 1 i 2 ze strony 85 z tego linku: .Przeczytaj tekst i do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek.. Dopasuj właściwy nagłówek (A-E) do każdego akapitu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 1 2 3Na rozwiązanie testu z języka niemieckiego i napisanie krótkich wypowiedzi maturzyści mieli 120 minut.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo .Przeczytaj tekst do każdego akapitu 1 3 dopasuj właściwy nagłówek ( A E ) dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu Strona 10 z 14 11 Prywatna Szkoła Podstawowa Jędrzeja Moraczewskich im.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. nagłówków na poziomie podstawowym.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo.. Liceum/Technikum.. Uwaga!. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Rozumienie tekstu czytanego zadanie 4 - poziom podstawowy Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.Zadanie 9.. Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu..

Przeczytaj poniższy tekst i do każdego akapitu (1-4) dobierz właściwy nagłówek (A-F).

Dwa nagłówki zostały dodane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Wpisz a lub an przed rzeczownikami policzalnymi lub -( brak przedimka ) przed rzeczownikami niepoliczalnymi 6.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.Przeczytaj tekst do każdego akapitu 1 - 3 dopasuj właściwy nagłówek ( A - E ) dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek.. Proszę o rozwiązania zadania 1 i 2 ze strony 85 z tego linku: A jakby ktoś jeszcze miał/mógł zrobić stronę 84 i 86 to byłoby super!Przeczytaj poniższy tekst i do każdego akapitu (1-5) dopasuj właściwy nagłówek (A-G).. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. The history D.Przeczytaj tekst.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. search.Zadanie.. Wpisz odpowiednią literę w kwadracik obok numeru każdego akapitu.. Do każdego akapitu (3.1-3.3) dopasuj właściwy nagłówek (A-D).. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Usłyszysz rozmowę dwojga nastolatków.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę (1.-4.).. Wszystkie zadania można zobaczyć tutaj - kliknij i otwórz arkusz CKE.. rozwiązane.. Uwaga!.

Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).

Wpisz odpowiednią literę w miejsca 4.1.-4.7.. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Przeczytaj powyższy tekst ponownie.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego akapitu.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A- E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).. Dobierz właściwy nagłówek (A-F) do każdej części tekstu (4.1.-4.4.).. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Uwaga!. Uwaga!. Usłyszysz rozmowę brata i siostry.. Strona 3 z 14Zakreśl literę A, B albo C.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. Wybierz właściwą odpowiedź 5.. Do każdego akapitu ( 1-5) dopasuj właściwy nagłówek (A-F) Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żądnego akapitu .. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. (0-4) Przeczytaj tekst.. The best and weakest bits Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.. Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F)..

Do każdego akapitu dopasuj właściwy nagłówek (A-F).

Uwaga: jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego fragmentu tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt