Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy uzasadnij stwierdzenie że geograficzne

Pobierz

(0-2)Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy uzasadnij, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa.. (2 pkt .. Na ulicach - tłumy.Na podstawie: Z. Zaniewicz, Ciekawi świata, Warszawa 2012.. Kanianka jest rośliną, ponieważ: Kanianka jest pasożytem, ponieważ:Na podstawie: Z. Zaniewicz, Ciekawi świata, Warszawa 2012.. 1.Na podstawie: Białek W., Wnuk G., 2017, Teraz GEOGRAFIA, SOP Oświatowiec, Toruń a) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy zapisz termin, którym określa się zmianę polityczną w Polsce, która umożliwiła zmiany w gospodarce, w tym w przemyśle.Skorzystaj z załącznika nr 1 oraz własnej wiedzy i opisz zjawisko zorzy polarnej.. Zadanie 33.. Oblicza Geografii 1 Reforma 2019.. Opisując, .. Na podstawie zamieszczonych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne (niziny, wyżyny, góry) .. Uzasadnij stwierdzenie, że ropa naftowa jest surowcem strategicznym.Na podstawie: P. Jedynak, Roślinne bestie, "Wiedza i Życie", czerwiec 2011.. Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy uzasadnij stwierdzenie.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Reforma 2019Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Obraz Ziemi.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym .Na podstawie fotografii i własnej wiedzy przedstaw po dwa przykłady wpływu Alp na cechy środowiska przyrodniczego oraz na ..

(0-1) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe.

Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy uzasadnij stwierdzenie, że geograficzne systemy informacyjne są bardziej przydatne do przetwarzania i analizy danych przestrzennych niż mapy.. b) Wykonaj polecenie na podstawie tekstu i własnej wiedzy.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Odpowiedź - do rozwoju energetyki jądrowej przyczynia się wzrost zapotrzebowania na energię elektrycznąZakres zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego; Grecja 2017; Grecja 2016; RPOWL,,Wsparcie na starcie- nowe możliwości edukacji zawodowej" OFERTA- kursy, szkolenia, staże; Aktualności; O projekcie; Formularz zgłoszeniowy - Wordna krawędziach przedmiotów dobrze przewodzących prąd elektryczny (np. końce anten i masztów, skrzydła samolotów).. Odpowiedz przez GuestNa podstawie tekstu i własnej wiedzy zaproponuj cztery działania np. prawne, ekonomiczne lub edukacyjne, które pozwoliłyby ograniczyć liczbę opakowań wyrzucanych na wysypiska.. Przykładowe uzasadnienie:Głównymi beneficjentami procesu globalizacji są kraje wysoko rozwinięte, g Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 2. wykonaj polecenia na podstawie rysunków i własnej wiedzy.. Sprawdzenie tekstu pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych lub innych..

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykaż, że kanianka jest rośliną pasożytniczą.

Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy uzasadnij stwierdzenie, że geograficzne systemy in- formacyjne są bardziej przydatne do przetwarzania i analizy danych przestrzennych niż mapy.Zadanie 29.3.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.W odpowiedzi uwzględnij przyczyny wymierania oraz biologię tego gatunku.. Jednocześnie twierdził, że: "Wszystko co dzisiaj podziwiamy na ziemi - wiedzę i sztukę, technikę i wynalazki - stanowi tylko twórczy produkt niewielu ludów, a być może jednej rasy.. Odpowiedź uzasadnij, wymieniając po jednej cesze budowy kanianki jako rośliny i jako pasożyta.. b) Zaproponuj przykład działania ‒ inny niż przedstawiono w tekście ‒ którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.Na podstawie: ,,Wprost", 16.04.2000 r. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy zaproponuj cztery działania np. prawne, ekonomiczne lub edukacyjne, które pozwoliłyby ograniczyć liczbę opakowań wyrzucanych na wysypiska.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1 .Page 2 Planeta Nowa Klasa 7 Semestr 2 Warunki Produkcji Energii Z Roznych Zrodel from flipbook.nowaera.pl W tekście jest mowa o stadionie, który znajdował się w olimpii oraz o tym, że igrzyska miały istotne znaczenie dla określania czasu wydarzeń w starożytnej grecji..

Na podstawie tekstu źródłowego oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.

Z Budapesztu wytaczają się ostatnie radzieckie czołgi.. a) Na podstawie tekstu lub własnej wiedzy wymień dwa problemy, z którymi borykają się mieszkańcy miast w Chinach wskutek zanieczyszczenia powietrza.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Korzystając z własnej wiedzy, informacji zawartych w podręczniku oraz innych źródłach uzasadnij stwierdzenie, że Chiny są światową potęgą gospodarczą.Na podstawie informacji przedstawionych na wykresie i własnej wiedzy uzasadnij, że struktura wielkościowa indywidualnych gospodarstw w Polsce może być niekorzystna dla rozwoju rolnictwa.. Podaj nazwę tego zjawiska.. Przykładowa odpowiedź:Geograficzne systemy informacyjne są na bieżąco uzupełniane co sprawia, Odpowiedź na zadanie z Oblicza geografii 1.. 2.Udowodnij stwierdzenie na podstawie "Zbrodni i kary" oraz własnych przemyśleń.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Na rozległym obszarzeNa podstawie: ..

Zadanie 22.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe.

Odpowiedź: W Polsce gospodarstwa są rozdrobnione, więc produkcja rolna i hodowla są mało opłacalne.. Reforma 2019Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzasadnij dwoma argumentami, że wzrost liczby imigrantów może być korzystny dla Polski pod względem społeczno-gospodarczym.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Maturalne karty Pracy.. pwz: 19%Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu - na świecie powstaje 29 elektrowni, Gazeta Wyborcza 1.11.2007 Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczego niektóre kraje rozwijają energetykę jądrową.Opublikowany in category Geografia, 27.09.2020 >> Na podstawie klimatogramu oraz własnej wiedzy zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.. Podaj przyczynę tego wzrostu.Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt