Posłuchaj tekstu 1 z nagrania 13 do zad 4

Pobierz

Dopasuj do nich nazwy sportów z ramki, tworząc wyrażenia czasownikowe, następnie przepisz i przetłumacz je w zeszycie.. Wykonaj zad.. 3 strona 44 w podręczniku.. Przejdź na str. 45 zad.. Gość 13 czerwca 2018.. 2010-05-02 19:15:48; 1.Korzystając z podręcznika, uzupełnij zdania, wpisując informacje dotyczące położenia oraz ludności Republiki Południowej Afryki (RPA).. 4 strona 44 w podręczniku.. Skorzystaj ze słowniczka jeżeli to konieczne.. 01 i powtórz nazwy czynności.. {file79978} A teraz dyktando :) odtwóż nagranie jeszcze raz i zapisz nazwy czynności w zeszycie.. Czwartek - 16.. Odrabiamy.pl 9 kwietnia 2018 @Gość Cześć.. Zapisz swoją odpowiedź w zeszycie jako Ex.. Wysłuchaj nagrania, aby sprawdzić czy dobrze wykonałeś / wykonałaś zadanie.Strona 2 z 11 SPRAWDZANA UMIEJ ĘTNO ŚĆ: odbiór tekstu słuchanego - okre ślanie głównej my śli tekstu (s. Nr zad Odp Wybieralno ść odpowiedzi (%) KOMENTARZ L W Z 1.1.. Podręcznik, strona 64, ćwiczenie 1Przyjrzyj się obrazkom z zad.. KROK 7.. Przepisz ramkę phrase book i ją przetłumacz.. Score / 5 2 Posłuchaj i ponumeruj odpowiednio składniki.. Posłuchaj nagrania , powtórz zdanie i dopasuj numer obrazka do zdania.. Następnie udziel odpowiedzi do filmu w zad.. KROK 5.. Schau dir Angebote von z- bei eBay an.. Zakreśl literę A, B albo C.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Gość 13 marca 2018..

Posłuchaj nagrania i powtórz.

Połącz obrazki A-F z tekstami 1-4 na str. 106.. Otwórz podręcznik na stronie 74 2.. Dopasuj wyrazy do obrazków.. Otwórz podręcznik na str. 86 i wykonaj zad.. KROK 6.. Do każdego z nich dopasuj zajęcia z zadanie poprzedniego.1 Otocz pętlą właściwe ilustracje zgodnie z treścią nagrania.. 2 i powtórz głośno słowa z poprzedniej lekcji za lektorem (link 2.37)Wskaż słowa na obrazku.. 50: The boys wear …1.Otwórz podręcznik na str. 44 zad.. KROK 6.. 2 strona 40 w podręczniku.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 1.1.-1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. W odpowiedziach dopisz godziny, o których wykonujesz dane czynności.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nowe słownictwo znajdziesz w Vocabulary Summary na str. 96.Zad.1: dopasuj polecenia do obrazków, zad.2: posłuchaj dwóch rozmów telefonicznych i zapisz które polecenia z zadania 1 słyszysz, zad.. Otwórz link 2.39.. Jeśli są wyrazy, - zadanie 2: Posłuchaj nagrania 4 dzieci.. Staraj się jak najwięcej zrozumieć i zapamiętać.. Z jaką dziedziną są związane?. 1, jak wygląda mundurek szkolny w Kalkucie.. Dear Students, Zaczynamy pracę z nowym rozdziałem.. Przeczytaj tekst o Hollywood, a następnie posłuchaj..

Posłuchaj nagrania 3.

Odpowiedz na pytanie z polecenia zad.. Score / 5 1 2 3 4Strefa ucznia.. 3) 5 - 4 3 2 - 0 Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych (zad.. Gość 8 kwietnia 2018. .. Uwaga: błąd w podręczniku przy nr tekstu.. 1 str. 90 podręcznika.. Przeczytaj i posłuchaj informacje o trzech osobach .Witam, dzisiaj poćwiczymy wykonywanie zadań do wysłuchanego tekstu.. Zapisz odpowiedź w zeszycie.. 1 poniżej.. 4 strona 61 - posłuchaj nagrania i odgadnij, z jakimi czynnościami związane są dźwięki, które usłyszysz.. (0-6) Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty.. Tłumaczenia słów znajdują się na str. 75.. Score / 4 2 Posłuchaj nagrania i zakreśl .Chciałabym uzyskać odp do zad 1 ze strony 80 do j ang BRAINY Macmillian.. 3) 4 3 2 - 0 Tworzenie prostych wypowiedzi pisemnych (zad.4) 6 - 5 4 - 3 2 - 0 .. (Track 13) Hi, I'm Ben.. 5.Przeczytaj i posłuchaj nagrania do tekstu ze str. 80 ( zad 1 str 80) w podręczniku, wypisz słownictwo , które sprawia ci trudność i użyj słownika aby je przetłumaczyć.. 1 (nagranie do zadania znajdziesz na stronie w zakładce Strefa ucznia.. Wild animals Test 2 grupa B Rozumienie ze słuchu 1 Posłuchaj nagrania i otocz pętlą właściwą ilustrację.. Do każdej z opisanych sytuacji 1-5 dobierz właściwą reakcję A-C.. Przeczytaj tekst i sprawdź swoje odpowiedzi na pytania z tekstu z zad.1.. W trakcie słuchania patrz do tekstu w zad..

Rozumienie tekstu pisanego (zad.

Nazwy czynności ze strony 60.. Posłuchaj i powtórz.. A song - nauka piosenki.. 2020 r. Topic: My free time activities - czynności związane z czasem wolnym.. 2013-12-03 18:01:02; Posłuchaj nagrania i napisz słowa, które słyszysz.. 3.11Przeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania na końcu tekstu.. Wybierz z podanych pod tekstem opcji 1-5.. Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 - wyświetli się lista podręczników.. Odrabiamy.pl 14 czerwca 2018 @Gość Cześć, rozwiązania zadań ze strony 107 są dostępne tutaj: Link.. Temat: Sign language- reading Wykonaj zad.. 2010-09-29 15:51:02; Uzupełnij zdania!. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Następnie streść główną myśl tekstu jednym zdaniem.. 3: jeszcze raz posłuchaj nagrania i odpowiedz w zeszycie na pytania (arrangements - ustalenia), zad.. Proszę kliknąć Brainy - klasa 5 i pobrać Student's .posłuchaj tego tekstu!. nagranie do zad 1 strona 40. .. zad 3 Art 36. posłuchaj nagrania i dorysuj włosy.. Posłuchaj, powtórz i wskaż właściwy obrazek z zad 1.. Ćwiczenia str 47. a) zad 2 , 3 oraz 4 ( nagranie 8 wysłano na maila) Poniedziałek 06.04.2020.. Niespełna połowa uczniów potrafiła wskaza ć wła ściw ą odpowied ź.Umiej ętno ść okre ślania głównej my śli tekstu jest słaboZad.. Spójrz na zdania pod obrazkami.. Zapraszamy Państwa do pobrania bezpłatnych materiałów uzupełniających do podręczników wydawnictwa Macmillan..

4: posłuchaj i zapisz zdania, powtórz je na głos, zad.

Takich zadań obecnie nie wykonujemy.. 5: przyjrzyj się KEY PHRASES i ułóż .Język angielski gr 1, Poniedziałek: Temat 1 - Reading - tekst opisujący sytuację z przeszłości zad 1/str.73.. Zadania 1.1.-1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.-1.6. do drugiego.. Zadaj pytania na podstawie obrazków i odpowiedz na nie.. 2 Przeczytaj tekst, posłuchaj nagrania i wybierz poprawną odpowiedź a,b lub c. Zapisz swoje odpowiedzi w zeszycie (wg schematu 1a,2b,3c - nie przepisuj całych zdań).. Do zrobienia tego ćwiczenia konieczne jest wysłuchanie nagrania.. 0.a) zad 2 (nagranie 2.54 wysłano na maila) Posłuchaj wypowiedzi dzieci.. Swoje odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 1 Spójrz na zdjęcia obok tekstu.. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, czegoś nie potrafisz jestem do twojej dyspozycji na Messengerze codziennie .1.. Posłuchaj nagrania że strony 74 w podręczniku i uzupełnij zdania.. 1. number of Odpowiedź na zadanie z Repetytorium ósmoklasisty 2018Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj zadania: - zadanie 1: Dopasuj obrazki do odpowiednich podpisów.. Posłuchaj nagrania na temat czterech brytyjskich produktów.. Napisz krótkie dialogi na podstawie obrazków.. Food Test 4 grupa B Rozumienie ze słuchu 1 Posłuchaj i otocz pętlą właściwe ilustracje potraw.. Dopasuj wypowiedzi do obrazków z ćwiczenia 1. b) zad 3 -Posłuchaj nagrania jeszcze raz i uzupełnij zdania wpisując liczbę lub czasownik.. Otwórz podręcznik na str. 94 i posłuchaj nagrania do zad.. 2013-10-27 18:23:48 Uzupełnij tabelkę : 2011-12-19 18:16:11Zadanie 1.. Nazwy czynności ze .Na dzisiejszej lekcji popracujesz z tekstem.. Wykonaj ćwiczenie .Posłuchaj nagrania tekstu ze strony 28 podręcznika i uzupełnij zdania 2017-10-27 14:30:01 uzupełnij tabelkę .. Obejrzy film na temat "jedzenia na wynos- takeaway" w Wielkiej Brytanii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt