Sprawozdanie z pracy zdalnej pedagoga szkolnego

Pobierz

Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy .. z 2020 r. poz. 374) w celu przeciwdziałania COVID-19pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza .Z artykułu dowiesz się m.in.: Jak w czasie zdalnej pracy szkół należy organizować zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Jakie formy współpracy z uczniami i rodzicami można wybrać w czasie pandemii; O czym nie można zapominać w codziennych rozmowach z uczniami rodzicamiCelem edukacji powinno być uczenie jak myśleć, a nie co myśleć - Bill Beattie.. Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.. Pedagodzy szkolni Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracujące .. Aby móc otrzymywać e-maile z PEDAGOG SZKOLNY musisz się zarejestrować.. Przez cały okres zdalnego nauczania byłam do dyspozycji rodziców.Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.)..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.

W trakcieNauczanie zdalne to obciążenie psychicznie i emocjonalne nauczycieli .. do klas pierwszych na rok szkolny 2019/20 w naszej szkole.Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Działania w ramach pracy zdalnej: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Formy doskonalenia zawodowego: Wnioski do pracy na drugie półrocze /na przyszły .Stres szkolny -niedostrzegane cierpienie dzieci Zdalna praca pedagogów szkolnych .. Ocena realizacji podjętych zadań: Zadanie.. Marzena Szymańska.. Jednak nie jest to niemożliwe.. przymus w trakcie pracy z dzieckiem skutkuje odwrotnie, raczej pozytywna motywacja, np. pojedziemy razem na wycieczkę, kiedy dobrze się tego nauczysz; .. Renata Mechowska - pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta i trener TUS.. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze .. Kategoria: Nauczanie zdalneSzanowni Państwo, Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był to czas dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.. Ocena stopnia realizacji.. Bardzo często kontaktowałam się z rodzicami tych dzieci udzielając wsparcia, wyjaśnień, diagnozując sytuację, modyfikując zakres i metody pracy oraz ustalając wytyczne do dalszej pracy..

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze.

Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Marzena Szymańska.. 3. kontaktów telefonicznych: pedagog - tel.. Prace należy złożyć w świetlicy do dnia 23 maja 2020r.. Rok szkolny 2018/2019 to czas, w którym ustawodawca wprowadził zmiany w przepisach prawa mające wpływ na pracę pedagoga szkolnego.pracy pedagoga, w którym ujmowałam zadania niezbędne do realizacji (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów.. INNOWACYJNY TARNOBRZEG.. 572 715 882Wolontariat szkolny - poradnik .. Wiem, że wielu z Was radzi sobie w tej trudnej sytuacji analizując dostępne narzędzia i poszukując własnych rozwiązań.»» ZDALNE NAUCZANIE.. W razie zaistnienia takiej potrzeby proszę o kontakt pod nr telefonu 726 034 676.Zważywszy na szczególny rodzaj pracy pedagoga i psychologa trudnym wydaje się być zorganizowanie pomocy bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami..

Narzędzia pracy zdalnej.

Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy (po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.PRACA ZDALNA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA.. Edukacja zdalna - październik 2020 Szczegóły AG Opublikowano: 24 październik 2020 Odsłony: 9488 KLASA 1 KLASA 4.. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów z naszej świetlicy.. Więcej informacji na temat wykonania lapbooka znajdziecie PaństwoZdalny poradnik pedagoga dla rodziców.. W pracy z uczniami wykorzystuje się .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Author: ZS JERZYKOWO Last modified by: Lesław Czerniak Created Date: 6/24/2020 4:58:00 PM Company: Ministrerstwo Edukacji Narodowej Other titles: SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCHSzkoła Podstawowa nr 2 w Głownie.. Pedagog Małgorzata Gierwatowska i psycholog Mirosława Warsińska-Adrych są do dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem: 1. strony internetowej szkoły - aktualności..

Na bieżąco konsultowałam zakres i metody pracy z dziećmi.

21. styczeń 2021 20:24 .. * estetyka wykonanej pracy, *zgodność z przedstawioną tematyką, *sposób przedstawienia pracy (atrakcyjny, pomysłowy, interesują).. Nie rekomendujemy korzystania z narzędzia Zoom w nauczaniu zdalnym w związku z licznymi przypadkami zakłóceń lekcji.W nowym rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor.. - kompensacyjnych.. Zdalna szkoła powinna opierać się na ciekawych projektach, a nie żmudnych lekcjach - tłumaczy Paweł Gryc, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej im.. Dziękuję dyrektorom za zorganizowanie procesu nauczania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, a także za rozwiązywanie indywidualnych problemów technicznych, które pojawiały się po stronie uczniów.W związku z tym z nim należy wyjaśnić, które zajęcia prowadzonego przez szkolnego pedagoga składają się na jego pensum (ponieważ odbywają się regularnie, w wyznaczonych miejscach i terminach, mają określoną listę uczestników, temat), a które są działaniami prowadzącymi w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy szkolnego pedagoga.Z ich rozwiązań do pracy zdalnej na co dzień korzystają nawet największe światowe korporacje.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Do różnych form pomocy zostało zakwalifikowanych 72 uczniów (44- LO, 28 GD).. Objęłam kontrolą uczniów nierealizujących systematycznie obowiązku szkolnego, w tym celuZdalna praca pedagoga szkolnego Pedagog szkolny, Magdalena Boruta pozostaje do dyspozycji rodziców/opiekunów oraz uczniów kl. IV-VIII za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz bezpośredniego kontaktu telefonicznego.. Zapoznaj się z aktualnym opracowaniem: Sprawozdanie z pracy pedagoga z uwzględnieniem pracy zdalnej w roku szkolnym 2019/2020.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docZgodnie z art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.. Rekrutacja.. Zapraszam do współtworzenia strony.. W poniższych poradnikach znajdziecie informacje, jak z nich korzystać.. Egzamin ósmoklasisty .Artykuł znajduje się w archiwum.. Zapisy dzieci .. 2. dziennika elektonicznego.. Zatem decyzje w zakresie wprowadzenia metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty podejmuje właśnie dyrektor (§ 1 rozporządzenia MEN)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt