Present simple ćwiczenia do druku pdf

Pobierz

Po uzupełnieniu wszystkich luk naciśnij "Sprawdzam" w celu zobaczenia wyniku.. Przekształć poniższe zdania na stronę bierną stosując podany czas gramatyczny.. Jeżeli czasownik kończy się na -y a przed nim występuje spółgłoska dodajemy -ies np. Tom studies at6 8.. Poprawność wszystkich ćwiczeń i testów można sprawdzić online, automatycznie i natychmiast po ich wykonaniu.EXERCISES Ćwiczenia.. 2.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Present Simple vs Present Continuous Ćwiczenia na różnych poziomach zaawansowania (łatwe, średnie i trudne) na użycie czasów teraźniejszych.. - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. Zazwyczaj dodajemy końcówkę -s np. He works in a bank.. Utwórz końcówki dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (he, she, it).. Czasownik w nawiasie wstaw używając Future Simple, Present Continuous lub to be going to.. (Present Continuous)Past Simple - zdania każdego typu.. Ale po końcówkach -ss, - sh, -ch, -x, -o dopisujemy -es np. Sandra finishes school at 2 p.m.. Wpisz właściwą formę podanych czasowników oraz inne potrzebne wyrazy, tak aby powstały prawidłowe zdania..

Są tutaj czasy angielskie, czasowniki modalne i nieregularne, struktury gramatyczne, ich budowa i zastosowanie, testy i ćwiczenia.

Gramatyka angielska po prostu dla wszystkich.. PRESENT SIMPLE W TRZECIEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ OSOBA (he, she, it) + CZASOWNIK + KOŃCÓWKA "S" + RESZTA ZDANIA Tom goes to school in Gdynia.. Samodzielna nauka języka angielskiego jest online za darmo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt