Na podstawie fotografii oraz podanych obserwacji napisz rownanie zachodzacej

Pobierz

(2 pkt) Oblicz, jaka będzie całkowita masa kobaltu zawartego w próbce po upływie 15,9 lat.. Obserwacje:Po dodaniu odczynników w probówce pierwszej strącił się żółty osad.W drugiej probówce nie wytrącił się osad.. 56.Na podstawie podanych obserwacjii narysuj schemat doswiadczenia, sformułuj wniosek i napisz rownanie reakcji.. Po przyłożeniu zapalonej zapałki do wylotu probówki słychać .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zapisz obserwacje oraz wyciągnij na ich podstawie wniosek naZapisz obserwacje, sformułuj wniosek i zapisz równanie reakcji chemicznej w formach .. Uzupełnij zapisy jonowe na podstawie zapisu cząsteczkowego równań reakcji zobojętniania.. Narysuj schemat, Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.Narysuj schemat, zapisz obserwacje i sformułuj wniosek oraz zapisz równanie reakcji chemicznej, stosując zapisy: cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy.. Informacja: Wszystkie metale umieszczone w szeregu aktywności metali powyżej wodoru są od niego .Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczenia, sformułuj wniosek i napisz równanie rekacji chemicznej.Obserwacje: Sód gwałtownie reaguje z wodą, poruszając się energicznie po jej powierzchni.. Do trzech probówek wsypano kolejno: do 1- pokruszona kredę, do 2 - skorupki jaj, do3 - kawałki starego tynku..

Na podstawie fotografii oraz podanych oberwacji napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej.

Podczas reakcji wydziela się ciepło.. about 9 years ago Chemia Szkoła podstawowa.. Zapisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej oraz podaj nazwy substratów i produktów.. Gaz spala się z charakterystycznym dźwiękiem.. Następnie uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego, wskaż utleniacz i reduktor oraz reakcje utleniania i redukcji.. Mg - 1 mol - 24 g. Si - 0,5 mola - 14 g.Przeanalizuj opis doświadczenia.Na podstawie podanych obserwacji sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji.. Zdanie Prawda Fałsz A.. Wniosek: Spalany gaz to wodór.. Wstaw X w odpowiednie miejsca w tabeli.. na podstawie schematu doświadczenia napisz obserwacje i równanie reakcji chemicznej oraz sformułuj wniosek.. Do probówek dodano kwas siarkowy VI.. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwia się na zielono.. Nazwij reakcje, które wówczas zajdą.Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczenia napisz wniosek i równanie reakcji chemicznej Obserwacja Siarka spala się w powietrzu zawartym w próbówce powstały gaz reaguje z wodą z dodatkiem wywaru z czerwonej kapusty barwiąc go na czerwono Zgłoś nadużycie.Zadanie 2.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj trzy różnice między nimi przedstawionymi sposobami gospadorowania zasobami leśnymi na jednym zdięciu są powycinane drzewa a na drugim jest… poniżej..

Zadanie 5.1. na podstawie fotografii oraz wiedzy własnej wykonaj polecenia.3.

Równanie reakcji chemicznej: .. Podczas reakcji wydziela się ciepło.Na podstawie podanych obserwacij zaproponuj tytoł doswiadczenia .. Fenoloftaleina zabarwia się na malinowo, a z probówki wydziela się bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie gaz.. chemicznego, wpisując.. Wartość eksportu z wielkiej brytanii (w mln funtów szterlingów) a. na podstawie analizy wykresów wyjaśnij, dlaczego krzywe ilustrujące zmiany.. OBSERWACJE: Sód gwaltownie reaguje z wodą poruszając sie energicznie na jej powierzchni.Uniwersalny papierek wskaznikowy zabarwia sie na zielono.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Zapisz nazwy substratów i produktów tych reakcji chemicznych.Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie zaprojektuj i wykonaj doświadczenie, w którego wyniku otrzymasz chlorek srebra(I)..

]Na podstawie: Kobieta pracująca, Komunikat z badań CBOS BS/28/2013.

y.Askly | na podstawie schematu doświadczenia napisz.. Poproś nauczyciela o odczynniki, szkło i sprzęt laboratoryjny potrzebne do przeprowadzenia doświadczenia chemicznego.. Na poniższej fotografii podano nazwy wybranych obiektów przemysłowych, położonych w Bukownie i w Olkuszu, oraz przybliżone odległości w linii prostej tych obiektów .. (ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji) średnich miesięcznych .Napisz wzory sumaryczne wszystkich soli, które mogły zostać rozpuszczone w zlewce z wodą przedstawionej na fotografii.. Uniwersalny papierek wskaźnikowy zabarwia się na zielono.. (0-1) Narysuj wzór elektronowy (kreskowy) kwasu ortodifosforowego, jeśli wiadomo, że obydwa atomy fosforu w tym kwasie są równocenne (równoważne), przyjmują stopień utlenienia V i łączą się ze sobą poprzez atom tlenu.Na podstawie podanych informacji uzupełnij schemat i napisz równanie reakcji chemicznej: Odczynniki chemiczne: wiórki magnezu, kwas siarkowy (VI).. Zadanie 3. z .. Na podstawie równania reakcji chemicznej uzupełnij schemat doświadczenia .. nazw..

Sformułuj wniosek oraz napisz równanie reakcji chemicznej.

Napisz obserwacje i równania dysocjacji jonowej oraz uzupełnij wniosek na podstawie tabeli rozpuszczalności oraz schematu doświadczenia, w którym badano rozpuszczalność soli w wodzie.Przyporządkuj podanym kwasom karboksylowym odpowiedni.. B) Wyjaśnij co się stanie, gdy powłoka ta ulegnie uszkodzeniu.. Skreśl błędne wyrażenia, tak aby powstał poprawny zapis obserwacji .. y, obserwacj.. Odp.. Obserwacje: Na dnie ogrzewanej probówki pojawia się metaliczny, czerwony osad.Na podstawie podanych obserwacji oraz fotografii przedstawiającej wynik doświadczenia chemicznego Wykrywanie obecności fosforanów(V) w proszkach do prania sformułuj wniosek.. Obserwuj zachodzące zmiany.. Obserwacje: Reakcja wody z karbidem (węglikiem wapnia ) zachodzi gwałtownie.. Po gimnazjum opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plNa podstawie podanych obserwacji zaproponuj tytuł doświadczenia i narysuj jego schemat.. Wniosek:.Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doświadczenia, sformułuj wniosek i napisz równanie reakcji chemicznej.. Przekonanie wszystkich respondentów, że kobieta wykonującahigienicznej) oraz kawałek tkaniny.. Wydzielający się gaz wprowadzono do probówek z woda wapienną.. Obserwacje:Po dodaniu odczynników w probówce pierwszej strącił się żółty osad.W drugiej probówce nie wytrącił się osad.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.obserwacje i równanie reakcji.. Obserwacje: Wniosek: Równianie reakcji chemicznej: +0 pkt.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. Podręcznik zakres rozszerzony.. Rozstrzygnij, które informacje dotyczące danych przedstawionych w źródłach są prawdziwe, a które fałszywe.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. czek0ladowaaa.. A) Na podstawie szeregu napięciowego metali podaj przykłady dwóch metali, które mogą byd zastosowane jako powłoki katodowe chroniące przedmioty ze stali.. Pisz czytelnie.. (2 pkt) na podstawie tekstu wykonaj polecenia a i b. Egzamin maturalny z historii poziom podstawowy 3 zadanie 3.. Pytanie brzmi: Na podstawie podanych obserwacji narysuj schemat doswiadczenia i napisz wniosek oraz równanie reakcji chemicznej.Obserwacje: Tlenek wapnia gwałtownie reaguje z wodą.. Tytuł doświadczenia:.. Obserwacje: Wydziela się gaz.. Rozwiązanie zadania 5 z książki To jest chemia 1.. Napisz równania reakcji chemicznych przedstawionych na schematach.. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca obliczone liczby moli oraz masy substratów i produktów tej reakcji.. Szkiełko ze stałym NaOH pozostaw na jakiś czas, natomiast na substancje znajdujące się na szkiełkach nanieś otrzymany w probówce stężony roztwór wodorotlenku sodu.. Na podstawie tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli w wodzie zaprojektuj i wykonaj doświadczenie, w którego wyniku otrzymasz .. CaBr 2 oraz Na 2 SO 4.. Obserwacje: Sód gwałtownie reaguje z wodą, poruszając się energicznie po jej powierzchni.. OBSERWACJE: W każdej probówce nastąpiło zmętnienie wody .Na podstawie podanych obserwacji oraz fotografii przedstawiającej wynik doświadczenia chemicznego Wykrywanie obecności fosforanów(V) w proszkach do prania sformułuj wniosek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt