Pochodne węglowodorów prezentacja

Pobierz

estrów .. Na jednobarwnych elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości substancji chemicznych, definicjePrezentacja ich budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizycznych i chemicznych.. Otrzymywanie propanianu etylu.. Pochodne benzenu z wi ększ ą liczb ą podstawników ( > 2) s ą: (a) numerowane z uwzgl ędnieniem zwyczajowej jednostki podstawowej (b) w taki sposób, aby otrzyma ć jak najni Ŝsz ą liczb ę (c) z podstawnikami wymienionymi alfabetycznie .. Budowa aldehydów.. Odtwarzanie treści multimedialnych.. Wielobarwne elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć.. Cele dydaktyczno-wychowawcze: -wdrażanie do samokształcenia,-rozwijanie umiejętności pracy w grupie, -kształtowanie umiejętności prezentacji własnych pomysłów,-rozwijanie wiedzy chemicznej i jej porządkowanie.. poleca 78 % 1181 głosów.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Wszystkie wymienione grupy węglowodorów zarówno ciekłe, gazowe jak i stałe występują w ropie naftowej, która jest głównym naturalnym źródłem tych związków Węglowodory znalazły zastosowanie np. jako paliwo (oleje napędowe, benzyny), jako opał i jeden z ważniejszych surowców w przemyśle chemicznym (w procesach otrzymywania m .1 chemia organiczna (materiał w kolorze niebieskim nadobowiązkowy) chemia organiczna - chemia zwiĄzkÓw pierwiastka wĘgla wyjĄtki: tenek wĘgla(ii) tlenek wĘgla (iv) kwas wĘglowy + sole kwasu wĘglowego i. wĘglowodory wĘglowodory: zwiĄzki wĘgla i wodoru i.1..

ALDEHYDY - pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce.

Cele operacyjne Uczeń potrafi:Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2.. .Alkohole polihydroksylowe Glikol: etano-1,2-diol, Glicerol: propano-1,2,3-triol , Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie Alkohole polihydroksylowe Alkohole polihydroksylowe - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zwierające w cząsteczce dwie lub więcej grup - OH, z których każda związana jest z innym atomem węgla W nazwie, do nazwy węglowodoru (etan, propan, w przypadku .. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów .Jakie są pochodne węglowodorów.. Powiązane zasoby.. ‹#›Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości, część I. Pobierz wszystkie powiązane zasoby \ To jest chemia ZR \ 2 \ 4.. Pochodne węglowodorów to związki chemiczne, które powstają poprzez zastąpienie co najmniej jednego atomu wodoru w cząsteczce węglowodoru grupą funkcyjną.. Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.. Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów to wypadkowa właściwości części węglowodorowej i wszystkich grup funkcyjnych.Dipodstawione pochodne benzenu s ą opisywane jako o, m, p ..

informatyka + Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: aldehydY.

Surowce te powstały z organizmów roślinnych i zwierzęcych w wyniku przeobrażenia (pod wpływem odpowiedniej temperatury i wysokiego ciśnienia) trwającego wiele milionów lat.Węglowodany w organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich ilościach, tj. 350-450 g. Zapas ten wystarcza na 12 godzin przy zapotrzebowaniu energetycznym 2800 kcal.. Biologia i chemia.. Wybierz prezentację przedstawiającą reakcję estryfikacji, pobierz ją i prześlij na swoją pocztę, a następnie umieść w swoim portfolio.. Otrzymywanie .. To właśnie obecność różnych grup funkcyjnych wpływa na odmienne właściwości pochodnych węglowodorów.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów + alkohole monohydroksylowe - grupy funkcyjne, - budowa alkoholi, - szereg homologiczny alkanoli, - nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych,Przybij pione i zostaw SUBA Materiały dodatkowe i blog: Fanpage: In.ESTRY -pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce.. Zapraszamy pierwszoklasistów, drugoklasistów i tych którzy chcą nauczyć się całej chemii organicznej która jest w programie liceum od podstaw!Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) - cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.Zazwyczaj występują w nich sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.We wszystkich atomach pierścienia aromatycznego zachodzi hybrydyzacja sp 2, dzięki czemu cząsteczki są .Chemiczne MEMORY - Pochodne węglowodorów Chemia - pomoce dydaktyczne Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów..

Data zakończenia 2018-08-31 - cena 10 zł/ Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.

Węglowodory - alkiny.. Otrzymywanie propanianu etyluPochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. Moda na sukces odcinek 3756!. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.Plik Pochodne węglowodorów.ppt na koncie użytkownika eedddiiii • folder Chemia • Data dodania: 24 maj 2012Informacje o Pochodne węglowodorów prezentacja - w archiwum Allegro.. liczba pobrań: 973. zaktualizowany: 12 sierpnia 2015.. W tej prezentacji przybliżę wiadomości o pochodnych węglowodorów.Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja..

podziaŁ: wĘglowodory ŁaŃcuchowe (alifatyczne)Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów: Tagi: prezentacje: Dostęp dla zalogowanych.

Andrzej Majkowski.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPrezentacja (z lukami do uzupełnienia) możliwa do pobrania tutaj:.. Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele .. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt