Przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania do każdej luki

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (1-3) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Do każdej luki (1-3) dopasuj brakujące zadanie (A-D) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). PLIS NA TERAZ .Polecenie: przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Do każdej luki (1-3) dobierz brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. 1_____ _____.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. JANE'S CAMPAIGN One day Jane Fowler was driving home when a passenger in the car ahead of .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. rozwiązane.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej lukiProszę o pomoc, to na jutro, dam dużo punktów.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. rozwiązane.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny..

przeczytaj tekst z którego usunięto trzy zdania.

A The film received six Oscar nominations,Prosze prosze szybko Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki 1-4 Dopasuj zdanie A-E tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Do każdej luki dopasuj brakujące zdanie (A-E) tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Question from @Kacperkosciukie - Szkoła podstawowa - Język angielski Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga jedno zostało podane dodatkowo i Nir pasuje do żadnej luki!Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Uzupełnij luki 1-3 zdaniami a-d, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Do każdej luki (1-5) dopasuj brakujące zdanie (A-F), tak aby otrzymać - Pytania i odpowiedzi - Język angielskiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Do każdej luki (1-4) dopasuj brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać logiczny i spójny test.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. I'm impressed and I think you are the .Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Uwaga!. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę literę, która oznaczono brakujące zdanie, ta, aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

C.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt