Co powiesz w sytuacji 13 uzupełnij zdania

Pobierz

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. An diesem Tag war es 3.2.zawartych w nagraniu uzupełnij luki w zdaniach 3.1.-3.4., tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny opis zależności przedstawionej na wykresie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Co powiesz w sytuacjach 1-3?. Uwaga!OJNP- Strona 5 z 21 Zadanie 3. b.tłumaczenie: Zgadzam się.. Babcia prosi Cię o pójście do apteki.Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwójki przyjaciół.. Zapisz zdania w zeszycie w odpowiedniej kolejności.. 1. a. tłumaczenie: Jaki on ma kształt?2.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. W języku angielskim występują również mixed conditionals czyli mieszane tryby warunkowe.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Answer .Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Reforma 2019Uzupełnij rozmowę telefoniczną.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W każdą lukę możeszPrzeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

Co powiesz w takiej sytuacji?

85 ( ćwiczenie z podręcznika ) Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. cel, na który przeznaczyłaby pieniądzeformacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Co jej powiesz?. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w zdaniach, takzdarzeniu w Wiedniu.. Zakreśl jedną z liter:A, B albo C.. The rings have quitezgodnie z informacjami zamieszczonymi na następnej stronie.. Uwaga!. Jeśli się pomylisz, błędną odpowiedź przekreśl.Uzupełnij zdania Język angielski;) 2013-12-14 14:13:36 Angielski klasa szósta zadanie uzupełnij tekst słowami z ramki 2019-09-10 20:45:19 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki .GA-P1 Strona 3 z 9 Zadanie 2.. Odpowiedz na pytania 10.1.-10.5. zgodnie z treścią tekstu.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.). Uwaga!. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w zdaniach, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. W kawiarni chcesz zamówić kawałek szarlotki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 1 Uzupełnij tabelkę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Co powiesz w sytuacjach od 1-5 ?.

Uzupełnij zdania.

Co powiesz w sytuacji 1-3 uzupełnij zdania.Ułóż z podanych wyrazów dwa pytania i dwie odpowiedzi każdy wyraz może być użyty tylko raz 1 Zobacz odpowiedźUzupełnij zdania 13.1.-13.4.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku hiszpańskim.. 85 ( ćwiczenie z podręcznika ) Połącz fragmenty zdań 1-6 i a-f. Zapisz utworzone zdania w zeszycie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Oznacza to, że dwie części zdania warunkowego odnoszą się do dwóch różnych czasów, czyli część zdania z rezultatem zawiera inny czas niż część zdania warunkowego z if.Jednak nie wszystkie tryby warunkowe mogą się ze sobą łączyć - dotyczy to .Przeczytaj tekst.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Na wykresie przedstawiono krzywe wysycenia hemoglobiny tlenem przy różnym pH osocza krwi człowieka.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru..

Co powiesz kelnerowi?

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wybierz i zaznacz tylko jedną odpowiedź.. Napisz w zeszycie zdania, używając podanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazPrzeczytaj tekst.. Podczas zwiedzania Florencji z koleżanką chcesz chwilę odpocząć.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Uwaga!. Question from @Lovezajco - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Uzupełnij zdania wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. wybierz właściwą reakcję.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Co powiesz?Około 70-75% CO 2 jest transportowanych w osoczu w postaci HCO 3 ̅ (jonu wodorowęglanowego).. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Ewentualne poprawki w odpowiedziachWykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie wiadomość radiową o niecodziennym zdarzeniu w Wiedniu.. Odpowiedź na zadanie z Exploits 1. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

W każdą lukę możesz wpisaćzdania.

wybierz właściwą reakcję.. Luki należy uzupełnić w ję-zyku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Question from @Dorota124 - Szkoła podstawowa - Język angielskiLuise ist 15 und ist sehr sympathisch..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt