Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny

Pobierz

Uzupełnij tekst informacjami o swoich bliskich.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. Uwaga!. Recommend Questions.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę wpisz.. 1.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Question from @oli4491 - Język angielskiPrzeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga!. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Pierwsze litery brakujących wyrazów zostały podane Answer..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. The boy on the left isPrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Question from @Anonymus6666 - Szkoła podstawowa - Język angielski4 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 2 Zobacz odpowiedzi Reklama Reklama Chinchilla7 Chinchilla7 Podaję Ci właściwe rozwiązanie i uzasadnienie :) Look at this photograph.. 30 czerwca 2020Uzupełnij opis ilustracji.. Uzupełnij każdą luke (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

...Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Zadanie 3.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wypowiedź pisemna.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zadanie 2.1.Uzupełnij luki w zdaniach.. zgodny z ilustracją.. (0-4) ZADANIE OTWARTE3 Uzupełnij opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. In the 1.1.Przeczytaj opis ilustracji.. jeden wyraz tak aby powstał sp jny i logiczny tekst.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracja.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ ..

Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracją Answer.

C Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.1 Przeczytaj opis ilustracji.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.4 Przeczytaj opis ilustracji.. jednym wyrazem, tak aby powstał .. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.).. The boy on the left is my cousin,Znajomość środków językowych.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i .1 Opis ilustracji Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Question from @tosiaadamkiewicz99 - Język angielskizupełnij opis ilustracji.. Uzupełnij opis ilustracji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt