Kahoot poprawne odpowiedzi

Pobierz

Uczestnicy gry udzielają odpowiedzi klikając odpowiednie przyciski w swoich urządzeniachSprawdziany oraz odpowiedzi do testów z serii Matematyka wokół nas dla klas 6, 7. uczniowie wykonują zadania z większym zainteresowaniem i mogą natychmiast zobaczyć poprawność swojej odpowiedzi.. Play Kahoot!Po zalogowaniu się na stronę wybieramy "create", by stworzyć nowy materiał.. Przeciągnij bloki odpowiedzi we właściwej kolejności, a następnie prześlij sekwencję po zakończeniu.WSZYSTKIE POPRAWNE ODPOWIEDZI 1 KOMENDĄ DO 1 SPOSOBU LINK TRZEBA TO POBRAĆ I WKLEIĆ ZAWARTOŚĆ : 2 SPOSOBU .Gracze mogą otrzymać do 1000 punktów za wybraną poprawną odpowiedź (do 2000 punktów za poprawną odpowiedź, jeśli punkty są podwojone).. Po wybraniu odpowiedniej opcji, gracze naciskają START i rozpoczynają rozwiązywanie quizu.. Konto oraz nasz test czy ankietę tworzymy na stronie a odpowiedzi udziela się na stronie Pytania trzeba prezentować na rzutniku lub osobnym ekranie, a odpowiedzi udziela się klikając na odpowiedni symbol odpowiedzi na smartfonie (po wpisaniu kodu w aplikacji lub na .24 (prawidłowa odpowiedź) 3.. Gracz po udzieleniu odpowiedzi widzi czy jego odpowiedź była poprawna czy też nie.Natomiast z Kahoot!. INSTRUKCJA TWORZENIA I PRZEPROWADZANIA GIER 1.Zaloguj się do Kahoot!. Te kolory zobaczy również uczeń na swoim ekranie smartfona..

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

brak zębów obecność worków powietrznych kości wypełnione powietrzem silnie rozwinięte mięśnie piersiowe kończyny przednie w postaci skrzydeł brak gruczołów potowych zapłodnienie wewnętrzne Zad.2 Wskaż poprawne dokończenie każdego z .Czy znacie KAHOOT?. Sign up for free!Zadaniem graczy jest w ustalonym czasie zaznaczyć prawidłową odpowiedź naciskając odpowiedni symbol.. Każdy zarejestrowany uczestnik może stworzyć quiz lub ankietę, do pytania dołącza odpowiedzi do wyboru (zaznacza poprawną), może dodać obrazek, dźwięk, filmik do pytania testowego.Uczestnicy mogą rywalizować między sobą lub sami ze sobą .Kahoot!, w którym znajdziesz podstawowe informacje o zasadach korzystania z witryny .. pojawią się możliwe wersje odpowiedzi na pytanie, oznaczone odpowiednimi przyciskami.. Może być wykorzystywana na urządzeniach mobilnych uczniów.. ilość materiałów: 4.. Aby dodać do odpowiedzi wyjaśnienie w formie pisemnej lub w postaci filmu z YouTube, kliknij Dodaj komentarz do odpowiedzi.. Możesz kliknąć pytanie lub odpowiedź, aby rozpocząć edycję.Fajny test ,ale znalazłem błąd w pytaniu:,,Ile bohater płacił strażnikowi za zakaz wpuszczania kataryniarzy?". 2.Kliknij w Quiz → pojawi się puste okienko 3.Wpisz w okienko tytuł quizu 4.Wpisz pytanie w okienko obok napisu: Question 1 (2,3 itd) 5.Ustaw limit czasowy przeznaczony na to pytanie ­ po prawej stronie ­ Time limit, np. 10 secInstrukcja tworzenia quizu w aplikacji Kahoot!.

Następnie wybieramy "New kahoot - create".

Pojawi się opcja gry indywidualnej lub zespołowej.. Otwieramy stronę 2.. Po każdym pytaniu wyświetla się lista graczy wraz z punktacją.. Odpowiadają im 4 kolory - zielony, niebieski, czerwony, żółty.. Wpisz pytanie w okienko obok napisu: Question 1 (2,3 itd.). zaimplementował "Jumble".. Na okres covid 19 moje konto samoczynnie przekształcono do opcji premium i mam możliwości z wersji płatnej mojego konta.. Pytania mieszające zmuszają graczy do umieszczania odpowiedzi we właściwej kolejności, zamiast wybierania jednej poprawnej odpowiedzi.. Zakręć kołem i zobacz, co wypadnie.. Jest to bezpłatna platforma do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów.. Ustaw limit czasowy przeznaczony na to pytanie - po prawej stronie - Time limit, np. 10 sec: 6. zad.1 wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi Jakie cechy są przystosowaniem ptaka do lotu?. Posiada ona bardzo ograniczone możliwości tworzenia zadań.. Jednym z waruków i sposobów jej realizacji jest wykorzystywanie autentycznych materiałów źródłowych (zdjęć, filmów, nagrańaudio, książeczek), w tym z użyciem narzędzi związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, takich jak np. tablice interaktywne z oprogramowaniem, urządzenia .werap6.. Wpisz odpowiedź.. Kliknij w Quiz → pojawi się puste okienko: 3.. Oferuje nowe wrażenia, które zachęcają graczy do jeszcze większego skupienia.Join a game of kahoot here..

Naciskając na jeden z kolorów, dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi.

Klikaj kolejno wszystkie karty, aby je odkryć i zobaczyć, co się pod nimi kryje.. Wpisz odpowiedź, którą uważasz za najlepszą (maksymalnie 20 znaków), a następnie wyślij ją, gdy skończysz.. Kliknij lub dotknij bloku odpowiedzi, aby uzyskać odpowiedź, którą uważasz za najlepszą.. Która z wymienionych osób, nie była jednym z ojców założycieli Unii Europejskiej: Paul Henri Spaak Robert Schuman Alcide de Gasperi Georges Pompidou (prawidłowa odpowiedź) 4.. Wstaw obrazek którego dotyczy pytanie lub jako ilustracja pytania: 7.misyjnych są możliwe 4 odpowiedzi, z których 1 jest poprawna.. Poprawną odpowiedź ustawiamy poprzez kliknięcie w kółeczko.1.. W prawym górnym rogu pytania wybierz jego wartość punktową.. Sortowanie według grup.. Korzystam z tego bo za 60 niecałe dni moja .Platforma ma atrakcyjny interfejs i przyjemną muzyczkę towarzyszącą quizowi.. Sprawdziany oraz odpowiedzi do testów z serii Historia WSiP dla klas 5, 7, 8.W Szkole Podstawowej nr 2 w Niemodlinie rzetelnie realizujemy podstawę programową.. O ile timer pytań nie jest wyłączony (opcja gry w wyzwaniach), liczba zdobytych punktów jest zależna od czasu odpowiedzi.. TO GET ANSVERS ON QUIZIZZJAK ŚCIĄGAĆ NA QUIZIZZ?Kahoot!. O ilości punktów decyduje również tempo udzielenia odpowiedzi.Aby zagrać w quiz, należy wejść na stronę , a następnie podać kod pin..

Przeciągnij i upuść każdy element do odpowiedniej grupy.Wskaż poprawne odpowiedzi.

Które z wymienionych państw dołączyło do Unii Europejskiej jako ostatnie: Chorwacja (prawidłowa odpowiedź) Rumunia Bułgaria Cypr 5.Test 2017 JESIEŃ Pielęgniarstwo PsychiatryczneKAHOOT!. Zakładanie konta: klikamy Get my free account a) What's your role - I'm a teacher : podajemy nazwę szkoły lub placówki, w której pracujemy b) With your email - username, email, password.Im lepsza jest ich passa, tym więcej punktów dostają za poprawną odpowiedź na pytanie.. Aby ćwiczyć słuchanie, można przygotować zadanie w formacie "prawda lub fałsz" na podstawie nagrania audio lub wideo.Kahoot!. Odkryj karty.. Wszystkie sprawdziany podzielone są na grupy A i B. Wszystkie pliki są dop obrania w formacie PDF.. Certified; HelpKahoot, Learningapps.org- Pytania i odpowiedzi Numer pytania Pytanie Odpowiedź 1 Posiadam darmowe konto Kahoot.. Układając pytania można skorzystać z opcji wstawiania zdjęć lub fragmentów filmów z YouTube.. 20gr otrzymywał za wpuszczenie go otworzenie bramy wieczorem, a 10zł dostawał za niewpuszczenie kataryniarzy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt